Boring, saging og riving av betong
Gulvsag

Handhaldt sag

Veggsag

Kjerneboremaskin

Rivingsrobot