Spesialfelta våre inkluderer

Betongsaging


Til saging av betong bruker vi veggsag, gulvsag og handhaldt sag.

Utstyret vi bruker er frå kvalitetsleverandørar som mellom anna Husqvarna.

.

Kjerneboring


Til kjerneboring bruker vi industrigradert boreutstyr frå mellom anna Hilti.

Vi borar alt frå små til store hol, om det er eksempelvis til kabling eller ventilasjon.

.

Riving


Til riving har vi ein rivingsrobot frå Husqvarna, som er i stand til å meisla bort det aller meste.

.

Fuging og flikking


Vi tilbyr fuging og flikking i råbygg og elementbygg.