Om oss

Våre kjerneverdiar

MISJON


  • Kommunikasjon

  • Pålitelegheit

  • Profesjonalisme

VISJON


  • Sikkerheit

  • Integritet

  • Kvalitetsutførelse

Om firmaet


Storfjord Betongsaging AS blei stifta i 2017 av to brør med lang erfaring i faget, og er i dag tilsaman seks tilsette. Bedrifta held i kontor på Valle i Skodje Kommune. Denne plasseringa ved Storfjorden gjer at vi ligg svært sentralt til i Møre og Romsdal, og våre oppdrag er hovudsakeleg i fylket, men vi har også prosjekter i andre delar av landet.


Vi sett kvalitet og orden høgt i utføring av våre arbeid, og dette sikrar vi gjennom våre dyktige medarbeidarar.


I vår daglege drift driv vi i hovudsak med arbeider innan betongsaging, kjerneboring og riving, men også fuging av råbygg og andre oppdrag i bygg- og anleggsbransjen kor vi kan bistå. Oppdraga utførast for verksemder innan offentleg og privat sektor, samt privatkundar.


Har du spørsmål om ditt byggeprosjekt, så kan dykk ta kontakt med oss for en hyggeleg og uforpliktande prat.